HTT-TAVARANTARKASTAJA ARI TIRKKONEN

HYVÄKSYMISRYHMÄT:
23 LASTINKÄSITTELY JA KULJETUSVAHINGOT
7.3 ALUKSET AMMATTIKÄYTÖSSÄ
7.4 HUVIALUKSET

Keskuskauppakamarin hyväksymä tavaratarkastaja (HTT) on alansa ammattilainen
ja puolueeton asiantuntija, joka suorittaa palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen.
HTT-tarkastaja on antanut oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen.
Tavarantarkastaja toimii valvonnan alaisena, puolueettomasti, huolellisesti
ja tavarantarkastusohjesääntöä noudattaen.
HTT-tarkastajan tehtävänä on antaa puolueeton asiantuntijanäkemys
tavarantarkastuskertomuksen muodossa


Tietoa HTT tarkastuksesta